dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Stevo Popović

Porodica dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Steva Popovića u posljednjih pet godina uvećala je imovinu za četiri stana, ali i za preko 180.000 kvadrata zemljišta. To se može vidjeti na osnovu zvaničnih podataka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Popović je počeo da prijavljuje imovinu 2015. godine, kada je prijavio da posjeduje dva stana, jedan od 50 kvadrata u Bečićima, a drugi od 48 m2 u Budvi. Takođe, prijavio je i da ima kuću u Budvi od 178 kvadrata. ASK je evidentirala da je te godine i dekanova supruga imala stan od 31 m2, koji se nalazi u Subotici. Porodica Popović prijavila je i prihod od ugostiteljstva, odnosno iznajmljivanja soba i apartmana, u iznosu od 12.000 eura.

Godinu kasnije, u februaru 2016, dekan je evidentirao uvećanje pokretne imovine. Kupio je automobil citroen C4, proizveden 2006. i motocikl proizveden 2007. godine.  Automobil je na poklon dobila i njegova supruga.

Iste godine Popović je prijavio i potraživanje od 237.784 eura, na ime ugovora o kupoprodaji, ali i zajam koji je dao roditeljima od 90.000 eura. U imovinskim kartonima dekana može se vidjeti da je nekoliko narednih godina dug prema njemu smanjivan, dok se sa druge strane uvećavala njegova nepokretna imovina. Porodica Popović došla je i do automobila novije proizvodnje. U početnom imovinskom kartonu evidentirano je da su imali ukupno 276 kvadrata nepokretne imovine (stanovi i kuća). Pet godina kasnije nepokretna imovina Popovića dostigla je čak oko 190.000 kvadrata (stanovi, šume, neplodna zemlja, garaže…)

U odgovorima na novinarsko pitanje, dekan je istakao da sa sticanjem imovine njegove porodice nema ništa sporno.

“Imovina koju sam imao prije stupanja na funkciju se nije promijenila u obimu, već je, isključivo promijenila svoj oblik, odnosno od novca koji je stečen prodajom porodične kuće u Budvi, koju je gradio moj otac, je kupljena većina predmetnih nepokretnosti i zemljište koje navodite (ako izuzmem imovinu svoje supruge)”, rekao je Popović.

Objasnio je da je 2015. godine prodao kuću u Budvi i da su sve ostale promjene imovine uslovljene tim događajem. Kupoprodajni ugovor iznosio je 314.916 eura.

“Kuća je stečena izgradnjom, a prodata je 2015. godine. U nju se novi vlasnik uselio iste godine. Navodi se u imovinskom kartonu sve do 2019. godine, jer je ista bila, formalno u mom vlasništvu naredne četiri godine, sve dok nije isplaćena posljednja rata od strane novog vlasnika, kako je ugovor predviđao da bi zaštitio prodavca (ugovor je naveden u kartonu i mogao je biti provjeren u svakom trenutku), pa sam je iz tog razloga prijavljivao ali i nedvosmisleno navodio da je sprovedena kupoprodaja. Sa druge strane, ona jeste prijavljena da je prodata, na predviđenom mjestu, kao i svaka naredna rata koja je bila uplaćivana na moj račun, što je prikazivano umanjivanjem duga po osnovu ugovora”, objasnio je Popović.

Dodao je da su potraživanja evidentirana u imovinskim kartonima proizišla iz nenaplaćenih rata od prodaje kuće.

“Pored stavke dugovanja, pojavljuje se i stavka potraživanja, a to predstavljaju avansne uplate za stanove u izgradnji koji su kupovani od novca koji je pristizao od prodaje kuće i tek su 2020. godine uknjiženi, odmah po preuzimanju istih od strane investitora”, rekao je Popović.

Istakao je da nikada nije imao prihod od državnih organa i javnih preduzeća po osnovu korišćenja zemljišta čiji je vlasnik, tako da nije imao potrebu da bilo šta prijavljuje.

“Dodao bih da nisam stekao pravo na rješavanje stambenog pitanja na Univerzitetu Crne Gore, niti bilo kakve druge pomoći od strane državnih organa, budući da su roditelji odlučili da dio porodične imovine bude upisano na moje ime. Takođe, važno je da naglasim, da zemljište koje, na prvi pogled izgleda da je obimno, nije mnogo vrijedno, budući da se većina nalazi u KO Ubli gdje cijena nije veća od pet centi po kvadratu”, zaključio je Popović.

Koristi dva automobila

Prema podacima iz imovinskog kartona iz februara 2020. godine, Popović ima dva automobila Kia sportaž, proizveden 2016. godine i Pežo tvit iz 2014. godine, kao i motocikl.  Njegova supruga Tatjana vozi Reno kilo, koji je prije nekoliko godina stekla kao poklon.

V.O, T.L. i B.M.

Duško Bjelica i Stevo Popović