NVO Media Tim održao je danas press konferenciju na kojoj je predstavio rezultate o postignutim rezultatima projekta “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” i o rezultatima istraživanja o broju zavisnika od upotrebe droga među mladima u Nikšiću.

„Cilj projekta “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” je da se smanji zloupotreba droga srednjoškolaca i mladih RE zajednice u Nikšiću, kao i da se poveća svijest zajednice o problemu i posljedicam narkomanija donosi sa sobom u vrijeme pandemije virusa covida – 19″, kazao je Duško Marković, izvršni direktor NVO Media Tim.
Direktnu ciljnu grupu na koju se odnosio ovaj projekat su činili: 400 mladih Nikšića -učenika srednje školskog uzrasta od 14 do 18 godina različite polne, nacionalne i vjerske strukture kao i 100 mladih RE populacije u Nikšiću. Indirektnu ciljnu grupu činili su roditelji, nastavnici, institucije sistema koje se bave prevencijom borbe protiv bolesti zavisnosti, mediji, kao i šira javnost koja će se na ovaj način upoznati sa bolesti zavisnosti kod mladih u Nikšiću.

„U dosadašnjem toku realizacije projekta postignuti su sljedeći rezultati: Organizovano 11 radionica sa učeni srednjih škola o prevenciji i borbi protiv droga, tri radionice sa mladima RE zajednice na temu prevencije, dvije radionice za roditelje na temu borbe protiv bolesti zavisnosti, podijeljeno je 500 flajera i letaka sa porukama protiv droge
distribuitano 500 primjeraka Informatora protiv droge, realizovana dva pressa i objavljeno više od 50 saopštenja sredstvima informisanja o realizaciji naših projektnih aktivnosti“, kazao je Marković.

Realizovano istraživanje ANKETA sa srednjoškolcima o narkomaniji u Nikšiću za period kraj 2020. godine i početak 2021. godine. Anketu je popunilo 225 učenika srednjih škola u Nikšiću.
„Od ukupnog broja anketiranih čak 54 je došlo u kontakt i probalo neki od narkotika a od tog broja njih 22 i dalje uživa neku drogu. Trend rasta konzumenata kod mladih u Nikšiću u odnosu na naša predhodna istraživanja sa istom ciljnom grupom je u uzlaznoj fazi“, kazala je Snežana Danilović, projekt koordinatorka Medija Tima.

Projekat Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge “koji relizuje Medija tim je usaglašem Nacionalnom Strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020, Zakonom o mladima, strategijom za mlade 2017-2021 i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansisku podršku za svoju implementaciju od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.

Media tim