Svjetski dan lastavica, ptice, proljeće

Svjetski dan lastavica obiljeležava se danas, 19. marta, a laste su ptice koje su vjesnici proljeća.

Kod Starih Slovena lastavica je bila srećna ptica, čak poistovjećivana sa Vesnom, boginjom proljeća i mladosti. Lastavice nikad nisu lovljene, a vjeruje se da kuće u kojima lastavice sviju svoja gnijezda su srećne.

Ove ptice selice polako nestaju zbog korišćenja raznih insekticida i pesticida u prirodi, klimatskih promjena, kao i urbanizacije naselja.

Prema istraživanju koje je sproveo italijanski Nacionalni institut za šumsku faunu u saradnji sa Udruženjem za zaštitu ptica glavni problem za nestajanje lastavica sa Evropskog neba je veća upotrebe hemijskih sredstava u poljoprivredi, jer je smanjen broj insekata kojima se laste hrane.

Udruženje za zaštitu ptica već nekoliko godina pokušava da spriječi potpuno istrebljenje lasta stvaranjem oaza sa tradicionalnim seoskim imanjima i pogodnog ambijenta za pravljenje gnijezda za laste. Da li će to dovesti do povećanja jata lasta, pokazaće se narednih godina.