Dječiji rad

Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada obilježava se 12. juna s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti dječjeg rada i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece.

Prema procjenama Međunarodne organizacije rada, na godišnjem nivou, život izgubi oko
22.000 djece radeći opasne poslove.
Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 12. jun Svjetskim danom borbe protiv
dječijeg rada s namjerom da se usmjeri pozornost svjetske javnosti na globalnom nivou ovoga
problema, te na akcije i napore potrebne za njegovo smanjivanje i uklanjanje.