Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik apostola Petra i Pavla, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovjednicima i učiteljima novozavjetne vjere. 

Oba apostola su mučenički postradala u vrijeme Neronove vladavine u Rimu na današnji dan. Petar je bio sahranjen na Vatikanskom brijegu, a sveti apostol Pavle blizu Ostijskog puta nedaleko od grada. Crkve koje su se nalazile nad njihovim grobovima uvijek su bile posjećene, pogotovo na praznik Svetog Petra i Pavla o čemu nam svedoči Prudencije u svom opisu iz 405. godine prilikom posjete Rimu.
Crkva proslavlja Petra i Pavla kao prvoprestolnike i vaseljenske učitelje. Proslavlja Petrovu tvrdoću i Pavlov razum, i vidi u njima sliku obraćanja onih koji griješe i koji se uspravljaju. U Petru sliku onoga koji se odrekao i pokajao, u Pavlu sliku onoga koji se preobratio od progonitelja hrišćana u hrišćanina.
Petrovdanskim slavljem završava se petrovski post i počinje pričest vjernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve.
Petrovdan se obilježava kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica.