Dječije odjeljenje JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” u saradnji sa JU OŠ ,,Ratko Žarić”, učeničkim parlamentom i psihološkinjom Majom Radojičić, obilježili su Dan ružičastih majica, realizacijom edukativnog treninga pod mentorstvom bibliotekarke Katice Grozdanić.

 

Cilj ovog treninga je podsticanje učenika da kroz edukaciju postanu i sami vršnjački edukatori koji će širiti konkretne aktivnosti o prevenciji nasilja i upućivati na posljedice nasilnog ponašanja. Uz edukatorsku podršku Katice Grozdanić, članovima učeničkog parlamenta JU OŠ ,,Ratko Žarić“, ukazano je na važnost senzibilizacije i učenja o različitim vrstama nasilja, reakcijama i (samo) zaštiti, a potom i na podsticanje rješavanja problema dijalogom i unapređivanje socijalno-emocionalnih kompetencija, te zdravog i odgovornog ponašanja. Imajući u vidu da je riječ o višedimenzionalnoj negativnoj pojavi koja ostavlja dugotrajne posljedice po djecu i mlade, istaknuta je važnost razvijanja empatije, tolerancije i prihvatanja različitosti.

 

Na osnovu različitih aktivnosti, osmišljeni su predlozi za prevenciju nasilja, a učenici su bili u prilici da razmjene stavove i iskustva i pozovu svoje vršnjake da dijele važne poruke, insistirajući na tome da je svako dijeljenje korak u prevenciji kojima zajedno i aktivno doprinose društvu bez nasilja. Tom prilikom ispisivali su važne poruke u Kutiji ružičastih misli, a potom su se prisjetili važnosti Antićeve priče o drugarstvu, plišanom šeširu i Garavom sokaku koji je poslužio kao ilustracija za suzbijanje stereotipa.

 

Uputstvom edukatora stavljen je naglasak na diseminaciju znanja iz oblasti ljudskih prava i vještina vođenja vršnjačkih radionica kroz osnaživanje mreže vršnjačkih medijatora i sa ciljem prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, čime se ujedno razvijaju produktivniji mehanizmi za prevenciju i borbu protiv nasilja. Vršnjačke edukacije su shodno navedenom u svom neformalnom karakteru prepoznate kao efikasan metod učenja kod mladih.