Oana Cristina Popa

Evropska unija (EU) tokom novembra će uplatiti Crnoj Gori 28 miliona eura koji su dio donacije iz bespovratnog novca od 53 miliona eura namijenjenog za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, dok je prošlog mjeseca uplaćeno 30,9 miliona podrške kroz povoljni kredit.

To je zvanično odgovoreno “Vijestima” u Delegaciji EU u Crnoj Gori, na čijem čelu je ambasadorka Oana Kristina Popa.
“Kako bi pomogla Crnoj Gori da se izbori sa krizom izazvanom koronavirusom, EU je obezbijedila veoma obimnu finansijsku pomoć u ukupnom iznosu od 113 miliona eura, od čega je 53 miliona bespovratnog novca (grantova) i 60 miliona izuzetno povoljnih kredita”, ukazali su iz Delegacije EU.
Grantovi od 53 miliona eura uključuju donacije za zdravstveni sektor i budžetsku podršku i namijenjeni su kao podrška sektorima i pojedincima u Crnoj Gori koji su najviše pogođeni krizom.
Iz Delegacije EU su pojasnili da značajan dio ovog bespovratnog novca, odnosno 12,5 miliona eura, EU je namijenila kao donaciju zdravstvenom sektoru, obezbjeđujući crnogorskim zdravstvenim ustanovama vitalne medicinske uređaje, a zdravstvenim radnicima prijeko potrebnu zaštitnu medicinsku opremu.
“Preostali dio bespovratnog novca, u iznosu od 40,5 miliona eura, biće uplaćen državnom budžetu u dvije tranše, kroz Program budžetske podrške. Prva tranša u iznosu od 28 miliona eura biće uplaćena tokom novembra. Druga tranša će biti uplaćena u prvoj polovini 2021. godine, pod određenim uslovima sa kojima se Vlada saglasila tokom pripreme ovog programa, istakli su u Delegaciji EU.
Najznačajniji uslovi, dodaju, podrazumijevaju da Vlada treba da obezbijedi pristup novcu kroz šeme bespovratne finansijske podrške za mala preduzeća, kao i socijalna davanja za najranjiviju populaciju. “Stoga, novac obezbijeđen u okviru Programa budžetske podrške predstavlja donaciju EU u znak solidarnosti građana EU sa građanima Crne Gore u borbi protiv pandemije koronavirusa i ovaj novac ne treba da bude vraćen”, preciziraju u Delegaciji EU.
Iz Delegacije su podsjetili da je 60 miliona kroz povoljni kredit namijenjeno kako bi EU pomogla Crnoj Gori da ograniči ekonomske posljedice pandemije koronavirusa. Ovaj novac je dio Programa makroekonomske pomoći EU za deset zemalja iz procesa proširenja i evropskog susjedstva, vrijednog ukupno tri milijarde eura i njegov cilj je ublažiti negativne drušvene i ekonomske efekte krize, štiteći finansijsku stabilnost zemlje.
“Ova izuzetno povoljna kreditna sredstva biće uplaćena u dvije tranše. Prva tranša vrijedna 30,9 miliiona eura, koja je bezuslovna, već je uplaćena u oktobru. Realizacija ove finansijske pomoći podrazumijeva da će nadležni državni organi nastaviti da poštuju ključna demokratska pravila, uključujući višepartijski parlamentarni sistem i vladavinu prava, kao i da obezbijedi poštovanje ljudskih prava”, istakli su u Delegaciji.
Druga tranša povoljnog kredita iznosi 29,1 milion eura.
Prema sporazumu o dodjeli kredita, koji su potpisale EK i Crna Gora, da bi dobila drugu tranšu povoljnih kreditnih sredstava u sklopu Programa makroekonomske pomoći, kako su naglasili u Delegaciji EU, crnogorska Vlada se obavezala na ostvarenje napretka u jačanju javnih finansija i borbe protiv korupcije, povećanju finansijske stabilnosti, unapređenju poslovnog ambijenta i reformi socijalne zaštite.
“Crnogorska administracija je pokrenula sprovođenje ovih reformskih aktivnosti i njihova ispunjenost biće predmet procjene u narednim mjesecima. Isplata druge tranše može se očekivati nakon ispunjavanja svih preuzetih aktivnosti, ali ne kasnije od septembra 2021. godine”, kazali su u Delegaciji EU.
Izvor: Vijesti