Vlada Crne Gore donijela je Odluku o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore u misiji Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari, prenosi portal Analitika.

„Visina novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore u misiji Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari iznosi neto 59,00 eura dnevno“, navodi se u Odluci.

To znači da će mjesečna zarada za naše vojnike iznositi maksimalno 1.829 eura. Planirano je da se u Misiju UN za referendum u zapadnoj Sahari (United Mission for the Referendum in Western Sahara — MINURSO) upućuju do dva pripadnika VCG, uz mogućnost rotacije.

Ministarstvo odbrane će odrediti pripadnike Vojske za upućivanje u misiju, izvršiti pripremu, obuku i opremanje, pratiti i koordinirati njihovo angažovanje, u skladu sa zakonom. Crna Gora, nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, preuzela dio međunarodnih obaveza prethodne državne zajednice koje se tiču upućivanja vojnika u mirovne misije UN-a.

D.A.