Crnogorska kinoteka,Udruženje glumaca Crne Gore, memorandum, saradnja

U cilju formalizovanja saradnje i definisanja opsega zajedničkih aktivnosti, Crnogorska kinoteka i Udruženje glumaca Crne Gore u petak su zaključili Memorandum o saradnji.

Polazeći od svog plana rada i raspoloživih mogućnosti, Kinoteka se obavezala da Udruženju glumaca, kao reprezentativnoj strukovnoj asocijaciji, obezbijedi prostorne i tehničke kapacitete za realizaciju profesionalnih susreta, predavanja, radionica i drugih programa koji doprinose unapređenju praktičnih znanja, vještina i kompetencija članova Udruženja, kao i široj afirmaciji glumačke zajednice.
Članovi Udruženja glumaca će, u skladu sa drugim profesionalnim obavezama, učestvovati u programima koje organizuje Kinoteka, a koji se odnose na popularizaciju filmske baštine i razvoj publike.
Podsjećamo, do sada su uspješno organizovana dva zajednička programa – online Škola glume u okviru Young Audience Award 2020 i Masterclass sa Marijanom Janković, 30. januara ove godine.