Otvoreni podaci sa crnogorskog nacionalnog portala (www.data.gov.me) od nedavno su dostupni na evropskom portalu otvorenih podataka (https://www.europeandataportal.eu/en), saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

“Dvogodišnja saradnja Ministarstva sa EU u dijelu objavljivanja otvorenih podataka institucija iz Crne Gore, rezultirala je objavljivanjem setova podataka sa crnogorskog nacionalnog portala na evropskom portalu otvorenih podataka. Na taj način, podaci koje objavljuju institucije iz Crne Gore postale su transparentne široj evropskoj i svjetskoj javnosti, a Crna Gora se našla među zemljama EU koje su visoko rangirane u oblasti otvorenosti podataka”, kažu iz Ministarstva.
Portal otvorenih podataka www.data.gov.me, realizuje se u saradnji sa svim insitucijama koje shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju obavezu objavljivanja podataka za ponovnu upotrebu.
“Portal sadrži podatke u mašinski čitljivom i otvorenom formatu, u skladu sa otvorenim standardima na način koji omogućava njihovu lakšu pretragu. To znači da dokumenti sa podacima moraju biti standardizovani i u formatu struktruiranom na način da ga sofverske aplikacije mogu lako prepoznati i očitati, a sve u cilju omogućavanja lakšeg pristupa informacijama koje su predmet ponovne upotrebe.
Trenutno je na portalu 106 data setova podataka, koji su iz nadležnosti nekoliko ministarstava i organa uprave, a kontinuirano se, u saradnji sa institucijama, radi na odabiru važnih setova podataka. U narednom periodu predstoji nam faza objavljivanja novih informacija, kao i njihovog adekvatnog preuzimanja i korišćenja”, navodi se u saopštenju.
Iz Ministarstva su podsjetili da je osnovni cilj ovog projekta unapređenje transparentnosti javne uprave, kako bi se podaci ili informacije, koji se često objavljuju u formatima neprilagođenim za ponovno korišćenje (poput PDF, skeniranog PDF-a, word-a i sl.) objavili u otvorenom i ujednačenom formatu, čime bi se ostvarila i njihova veća iskorišćenost.
“Ponovna upotreba podataka podrazumijeva mogućnost preuzimanja, distribucije, prilagođavanja, povezivanja sa drugim podacima, integrisanja u poslovne procese, proizvode i usluge i dr. Njihovim objavljivanjem u otvorenom formatu podaci postaju dostupni širem krugu korisnika. Zbog toga je objavljivanje podataka u formatu koji omogućava ponovnu upotrebu od izuzetnog značaja za transparentnost rada javne uprave”, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: CdM
otvoreni podaci, open data, data, Vlada CG, otvoreni, mašinski čitljiv kod, slobodan pristup informacijama, otvorene vlade, OGP