Romi

Centar za romske inicijative povodom Svjetskog dana Roma i Romkinja 08. 04. 2021. godine će sprovesti više aktivnosti u cilju ukazivanja široj javnosti, predstavnicima/ama relevantnih institucija kao i samoj zajednici u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici na glavne probleme sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje.

Obilježavanjem ovog značajnog dana doprinijeće se jos jednom stepenu pokušaja razvoja tolerancije prema kulturnoj i etnickoj različitosti kao i smanjenju rodno zasnovanog nasilja.
Aktivnosti će se izvesti po sljedecem rasporedu lokacijama:
U Nikšiću:
• Kampanja ,,Ne vrijeđaj mene već promijeni sebe” će započeti u 09:00h emitovanjem digitalne reklame koja će biti postavljena na LED displeju tržnog centra u Nikšiću i biće emitovana dva dana na svakih 5 minuta.
• U JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović”, sa početkom u 10:15 h biće otvorena izložba likovnih radova na temu vršnjačkog nasilja.
• U JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović”, izvođenje predstave za nastavno osoblje pod nazivom: ,,Nijesam kriv/a”
• U periodu od 11:30 do 12:00h na Trgu slobode će se putem sredstava ozvučenja pustiti zvučna poruka, povodom obiljezavanja Svjetskog dana Roma i Romkinja kako bi se građani/ke upoznali/e sa identitetom Roma i Romkinja, a zajednica informisala o značaju svog identiteta. Ujedno će se dijeliti promo materijal u vidu majica i kačketa sa glavnom porukom kampanje ,,Ne vrijeđaj mene već promijeni sebe”.
• Od 12:30 do 13:30h aktivisti/kinje će posjetiti dva romska naselja (naselje pod Trebjesom, naselje Buda Tomovića) i tim povodom emitovati zvučnu poruku i podijeliti navedeni promo materijal unutar zajednica.
U Podgorici sa početkom u 10:00 h, na Koniku, u prostorijama HELPA-a na Vrelima Ribničkim ( Nove zgrade za Rome i Egipćane), za pripadnice romsko egipćanske populacije će se realizovati promocija video zapisa ispovijesti žrtve nasilja u porodici pod nazivom: “Ne podržavaj nasillje”, sa porukom ,,I za tebe postoji rješenje.
U Danilovgradu sa pocetkom u 15:00h biće izveden forum teatar pod nazivom ,,Rekla sam ne, ne i ne”, kako bi se ukazalo na probleme dječijeg ugovorenog braka.
Sve navedene aktivnosti su dio regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu FAIR Ill ” koji se sprovodi uz podršku CARE International i finansijsku podršku austrijske razvojne kooperacije.