OŠ Milija Nikčević

Članovi hora škole Milija Nikčević Andrija Đikanović, Kristina Knežević, Anastasija Zarubica, Andjela Đikanović, Lara Popović i Mia Nenezić izveli su kanon “Hallo Django”.

Video pripremila nastavnica muzičke kulture Marica Pejović.