Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović učestovao je na ministarskom sastanku Svjetske trgovinske organizacije (STO), na kom se razgovaralo o progresu u pregovorima o subvencijama u ribarstvu.

Tokom cjelodnevnog sastanka na kom je učestvovala 104 ministra i šefova delegacija, članice STO su dale obećanje da će pregovori biti završeni uskoro, odnosno prije naredne STO ministarske konferencije koja će biti održana početkom decembra ove godine, te da će dati mandat svojim predstavnicima pri misijama u Ženevi da to urade. Članice STO su takođe potvrdile da postojeći tekst sporazuma do koga se došlo tokom dosadašnjeg procesa pregovora može biti iskorišćen kao dobra osnova za razgovore o konačnom dogovoru.
Cilj ovih pregovora je određivanje novih globalnih pravila u industriji ribarstva i ograničenje vladinih subvencija koje doprinose neodrživom ribarenju i iscrpljivanju svjetskog ribljeg fonda.
“Veliki značaj ima slanja snažne političke poruke o namjerama država članica da disciplinuju štetne subvencije u sektoru ribarstva koje dovode do prelova i prekoračenja kapaciteta, kao i one koje se odnose na ilegalni, neprijavljeni i neregulisani ribolov”, istakao je Stijović.
Tokom sastanka ministar Stijović je predočio stanje i kapacitete sektora morskog ribarstva u Crnoj Gori, naglasivši da shodno raspoloživim podacima, učešće Crne Gore nije prelazilo 1% ukupnog ulova u Jadranskom moru. Naglasio je da će Crna Gora u nastavku pregovora podržati fleksibilnost za članice STO, srazmjerno njihovim potrebama i realnim kapacitetima, čak i izvan grupe najmanje razvijenih zemalja.
“Crna Gora smatra da predloženi konsolidovani nacrt teksta sadrži osnovne elemente fleksibilnosti koje su zasnovane na održivosti i uvažavaju specifične potrebe i kapacitete država članica. Crna Gora će nastaviti da podržava prijedloge vezane za bolju integraciju članica sa ograničenim kapacitetima, kao i specifičnosti koje se odnose na zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje. Iz ovih razloga šef crnogorske Misije u Ženevi biće ovlašćen da da svoj doprinos u fleksibilnosti potrebnoj za zaključenje pregovora uoči naredne STO ministarske konferencije”, poručio je Stijović.