Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović sa delegacijom učestvovao je na samitu UN organizovanog u saradnji sa Vladom Italije i održan u Rimu sa ciljem napretka ka Agendi za održivi razvoj – iskorijenjivanje gladi u svijetu do 2030. godine.

Na samitu, na kojem je učestvovalo više od 100 ministara poljoprivrede, finansija i zdravlja i više od 1000 delegata, predstavljene su mjere i rješenja za postizanje ciljeva održivog razvoja u cilju transformacije svjetskih prehrambenih sistema, održavanje poljoprivredne proizvodnje i kvaliteta proizvedene hrane u svjetlu borbe protiv klimatskih promjena, suša, poplava i požara.
Cilj ovog događaja je da pruži najnovije dokaze i naučne pristupe transformaciji prehrambenih sistema iz cijelog svijeta i pokrene niz novih obaveza kroz koalicije za akciju i mobiliše nova finansiranja i partnerstva na najvišem političkom nivou.
Učesnici su kroz javne diskusije istakli značaj podizanja svijesti o sistemima proizvodnje hrane, koja nam može pomoći da postignemo ciljeve održivog razvoja, koji su od najveće važnosti za svaku pojedinačnu zemlju, ljude i planetu.
U okviru samita ministar Stijović i državna sekretarka Nikolina Mišnić učestvovali su na okruglom stolu ministara poljoprivrede sa temom Transformacija sistema hrane za postizanje ciljeva održivog razvoja.
Tokom poslovne večere kod generalnog Direktora FAO UN gospodina Qu Dongyu na u rezidenciji UN u Rimu kao i na marginama sastanaka uz podršku ambasade Crne Gore u Rimu održan je veliki broj sastanaka sa ministrima poljoprivrede jugoistočne Evrope sa ciljem jačanja saradnje Crne Gore sa zemljama iz regiona na polju proizvodnje, kontrole i bezbjednosti hrane.