Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške (MERSP) organizovala je proteklog vikenda u Nikšiću dvodnevni seminar o prikupljanju sredstava u organizacijama civilnog društva. Obuka je bila posvećena članicama MERSP-a, u okviru projekta „Pružanje kvalitetnih servisa podrške za OSI”.

MERSP broji sedam članica na nivou Crne Gore a član je i mnogih medjunarodnih mreža koje se bave podrškom osobama sa invaliditetom i mladima.

Kroz projekat čiji je osnovni cilj osnaživanje kapaciteta članica MERSP-a za pružanje kvalitetnijih servisa podrške za osobe sa invaliditetom, realizovana su dva seminara, jedan o servisima podrške za osobe sa invaliditetom i drugi o prikupljanju sredstava u NVO za funkcionisanje organizacija i pružanje kvalitetne podrške članstvu.

“U našoj mreži trudimo se da razvijemo dobre partnerske odnose sa svima kako bismo zajedno sa lokalnim upravama uspješno realizovali javne politike i svoja znanja i resurse udružili u cilju poboljšanja kvaliteta života marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, prvenstveno osoba sa invaliditetom i mladih”, izjavila je izvršna direktorica Miluša Cica Žugić, koja je bila i trener na ovom seminaru.

Ona je najavila sastanke sa lokalnim upravama u Nikšiću, Baru, Mojkovcu, Herceg Novom i Podgorici, na kojima će se raditi na razvijanju zajedničkih planova u ovoj oblasti kao i realizaciji zajedničkih projekata iz evropskih fondova. U planu je i okrugli sto sa predstavnicima drugih mreža i lokalnih uprava, kako bi se razmijenila znanja, iskustva, dobre prakse, kao i modaliteti dobre saradnje.

11699042_10205770247430118_7490897317957171075_o