Na šetalištu Alekse Backovića sa šahte je maknut poklopac. Sugrađani mole da napišemo tekst, jer ako vide tekst možda će nadležni organi tako prije reagovati.

“Na šetalištu Alekse Backovića poklopac sa šahte je maknut. Svakodnevno se djeca igraju na šetalištu i mnogo ljudi prolazi tuda”, kazala je zabrinuta čitateljka.