CInMED nije uskladio koeficijente zaposlenih sa propisima

Kako je saopšteno iz DRI, Nadležni Kolegijum skrenuo je pažnju CInMED-u da treba da obezbijedi da se uplata novca ostvarenog prilikom prodaje sopstvene imovine, vrši na žiro račun Instituta, u cilju pravilnog evidentiranja svih transakcija u poslovnim knjigama, kako je to propisano odredbama Zakona o računovodstvu.

Navodi se da je revizijom pravilnosti utvrđeno da Institut za ljekove i medicinska sredstva nije uskadio koeficijente zaposlenih u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na zarade zaposlenih u javnom sektoru.
“Zaključivao je ugovore o djelu sa istim izvršiocima za obavljanje poslova koji se mogu dovesti u vezu sa poslovima osnovne djelatnosti subjekta revizije i koji imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos i/ili poslova sistematizovanih radnih mjesta“, navodi se u saopštenju.
Institut, kako se dodaje, nije rješavao predmete iz ranijeg perioda koji se odnose na obnove dozvole i izmjene i dopune dozvole za lijek –varijacije u zakonoskom propisanom roku.
Iz DRI su kazali da je revizijom utvrđeno da je Institut vršio veliki broj knjižih odobrenja i storniranje izlaznih faktura po osnovu nepotpune dokumentacije.
“Kao i da nije u Izvještaju o javnim nabavkama iskazao sve javne nabavke sprovedene u prošloj godini, a u pojedinim slučajevima je vršio dijeljenje javnih nabavki“, naveli su iz DRI.
Institut za ljekove i medicinska sredstva je dužan da do 8. oktobra dostavi DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka, a do 8. marta naredne godine Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.
Izvještaj o reviziji će biti dostavljen Skupštini Crne Gore.
“Dok će se zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije, Izvještaj o reviziji dostaviti na upoznavanje odborima za ekonomiju, finansije i budžet i za zadravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine, ministarstvima zdravlja i finansija”, rekli su iz DRI.
Izvor: RTCG