Da je crnogorski zdravstveni sistem loš na svim nivoima (nedostatak kadra, opreme, medicinskih sredstava i lijekova) ili da je na istom, odnosno niskom, nivou kumulativno smatra blizu 70 odsto ispitanika, dok ga značajno boljim danas vidi oko 25 odsto građana, rezultati su ispitivanja Centra za građansko obrazovanje (CGO).
Prema rezultatima, liste čekanja i loša opremljenost zdravstvenih ustanova se vide kao najveći problemi zdravstva u Crnoj Gori od strane građana/ki, ali se prepoznaju prepreke i zbog partijskog kadriranja i manjka kvalitetnog kadra, i u značajnom manjem obimu niske plate zaposlenih u zdravstvu.
Uspostavljanje KBC u Kotoru i Beranama, kao vid decentralizacije zdravstva, podržava preko 50% građana/ki, dok skoro 35% cijeni da to nije realno u crnogorskim uslovima, gdje ni postojeće ustanove ne pružaju usluge koje bi morale.
Nalazi su dio projekta “Kakva nam država Crna Gora treba?”, koji vodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku njemačke Fondacije Friedrich Ebert (FES) i u saradnji sa agencijom DAMAR.