Centar za zaštitu potrošača je, prema riječima njegovih predstavnika, dobio još jedan sudski spor protiv Crnogorske komercijalne banke (CKB) po tužbi koju su pokrenuli za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

„Osnovni sud u Podgorici donio je još jednu presudu po kolektivnoj tužbi pokrenutoj u Crnoj Gori, kojom je utvrđeno da je CKB, članica OTP Grupe, ovoga puta postupala suprotno članu 102 Zakona o zaštiti potrošača, čime je ponovo povrijedila kolektivna prava potrošača“, saopštili su iz CEZAP-a.

Presudom je, kako su dodali, utvrđeno da je CKB povrijedila stav 1 navedenog člana, određujući naknadu za odobrenje kredita u iznosu od jedan do 1,7 odsto iznosa odobrenog kredita, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača.

„Zabranjuje se tuženoj da u ugovorima koje nudi potrošačima određuje naknadu za odobrenje kredita u procentu, zavisno od iznosa kredita koji se odobrava, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. Tuženoj se zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće”, navodi se, između ostalog, u presudi Osnovnog suda.

Presuda je donijeta 18. novembra, po tužbi koju je CEZAP, preko svog punomoćnika, advokata Miloša Vukčevića, podnio u novembru prošle godine.

Sud je u obrazloženju presude između ostalih važnih elemenata našao da je tužbeni zahtjev osnovan, jer banka mora da omogući potrošaču da iz cjelokupnog ugovora razumno shvati prirodu stvarno pruženih usluga, čime će takođe da mu se omogući da može da provjeri postoji li preklapanje među različitim naknadama ili među uslugama za koje se one naplaćuju.

Iz CEZAP-a su podsjetili i da je Vrhovni sud prije manje od mjesec takođe donio rešenje kojim je odbacio zahtjev CKB banke za reviziju presude Višeg suda od oktobra prošle godine, prema kojoj je banka takođe prekršila kolektivna prava potrošača, tada u vezi sa drugom naknadom – za prijevremenu otplatu kredita).

Iako se radi o prvostepenoj presudi, iz CEZAP-a su istakli njen značaj, s obzirom na zastupljenost ove naknade u ugovorima svih banaka u Crnoj Gori i njenu novčanu vrijednost, a uzimajući u obzir i činjenicu da crnogorski sudovi ovim putem već sada iskazuju punu spremnost za punu primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.