Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) počeo je pripremne aktivnosti na uvođenju SCADA sistema – najsavremenijeg tehnološkog rješenja za upravljanje, analizu i optimizaciju mreže.

“Trenutno je u toku priprema trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV za SCADA sistem koja podrazumijeva potpunu rekonstrukciju primarne opreme i ugradnju komunikacione opreme, nakon čega će uslijediti obezbjeđivanje i uspostavljanje pouzdanog sistema komunikacija sa pratećom opremom, a zatim priprema i ugradnja SCADA sistema u Dispečerskom centru”, navodi se u saopštenju.

Radovi na pripremi trafostanica započeti su u TS Bioče u Podgorici.

Rukovodilac Sektora za održavanje 20kV i 35kV, Sreten Krstajić, kazao je da će SCADA sistem u prvoj fazi implementirati u 40 trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV, a ranije analize su pokazale da njih 15 nije u stanju da podrži taj napredni sistem.

On je najavio drugu fazu u okviru koje će se obavljati obilazak, snimanje i priprema preostalih 80 trafostanica tog naponskog nivoa.

Aktivnostima u TS Bioče prethodili su, prema riječima Krstajića, određeni pripremni radovi da bi beznaponsko stanje kod korisnika trajalo što kraće.

“Neki djelovi postrojenja pripremaju se i sklapaju u priručnoj radionici Sektora za održavanje 20kV i 35 kV. Najznačajniji dio pripremnih radova odnosi se na ožičavanje i parametrizaciju savremenih digitalnih relejnih uređaja koji rukovaocu u trafostanici omogućavaju uvid u sve najvažnije parametre sistema u realnom vremenu, kao i mogućnost komandovanja rasklopnom opremom, a u kasnijoj fazi projekta i sa staničnog računara, sve do konačne realizacije cjelokupnog projekta kada će sve komponente sistema biti spregnute na način koji omogućava daljinski nadzor i upravljanje iz Dispečerskog centra nad svim trafostanicama”, naveo je Krstajić.

Nakon što zaposleni u Održavanju završe svoj dio posla, nastaviće se i sa ugradnjom optičkih kablova do komandne table nakon čega će uklopničar na računaru imati uvid u uklopno stanje svake ćelije pojedinačno, a kada se okonča implementacija ovog projekta, i dispečer u Dispečerskom centru.

Krstajić je naveo da je u planu da se radovi u svih 15 trafostanica, od kojih je deset na primorju, završe do kraja godine. Nakon završetka radova u TS Bioče, aktivnosti se usmjeravaju na primorje kako bi se dio plana realizovao prije početka turističke sezone, kada radovi za koje je neophodno beznaponsko stanje nijesu mogući.

Iz CEDIS-a su podsjetili da je jedan od strateških projekada CEDIS-a implementacija „pametnih mreža“ u elektrodistributivni sistem, koja podrazumijeva uspostavljanje SCADA/ADMS sistema za daljinsko upravljanje distributivnim trafostanicama (110/35kV, 110/20kV, 110/10 kV, 35/10 kV) na cijelom području Crne Gore, čija je vrijednost projektovana na 25 miliona EUR.

“Implementacijom SCADA/ADMS sistema postiže se efikasno upravljanje elektrodistributivnom mrežom na osnovu informacija o procesima na mreži u realnom vremenu, uključujući i vizualizaciju mrežnih procesa i mogućnost blagovremene reakcije u cilju izbjegavanja preopterećenja, samim tim i smanjenje broja prekida, odnosno sigurnije i kvalitetnije napajanje električnom energijom za korisnike”, rekli su iz CEDIS-a.

Potpuna transparentnost dešavanja na mreži omogućiće i, kako se dodaje, značajne uštede kroz dodatno snižavanje nivoa gubitaka u elektrodistributivnom sistemu.

“Takođe, napredni sistemi upavljanja elektrodistributivnom mrežom predstavljaju nezaobilaznu potporu procesu „zelene tranzicije“ jer omogućavaju detaljnu informaciju i efikasno upravljanje tokovima energije iz obnovljivih izvora”, zaključuje se u saopštenju.