Prošlog mjeseca završeni su radovi na ugradnji reklozera i secesionera na pet deset kilovoltnih (kV) dalekovoda u bjelopoljskoj opštini – Tomaševo, Gubavač, Ivanje, Srđevac i Rasovo, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Za tu investiciju, CEDIS je izdvojio oko 500 hiljada EUR.

„Osim u bjelopoljskoj opštini, i u Baru su u toku radovi na ugradnji reklozera na tri deset kilovoltna dalekovoda – Dupilo, Ostros i Mrkojevići, za koje je planirano da se izdvoji oko 300 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Takođe, kako su kazali iz CEDIS-a, u februaru su završeni i radovi na rekonstrukciji dalekovoda 35kV Buljarica – Virpazar – Podgor, kao i nabavka dva transformatora za trafostanicu 35/10kV Igalo, za koje je izdvojeno oko 430 hiljada EUR.

„U toku su i radovi na izgradnji dvije trafostanice naponskog nivoa 10/0,4 kV u Podgorici, čija je planirana vrijednost oko 120 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su naveli da su korisnici elektrodistributivnog sistema u februaru preuzeli ukupno 266,4 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je oko četiri odsto niže u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom januara, odnosno deset odsto više u odnosu na energiju preuzetu tokom prošlogodišnjeg februara.

Najviše električne energije, oko 39 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja.

Očitano je ukupno 407,16 hiljada brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni.

Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u februaru na 10/0,4 kV nivou realizovale 2,06 hiljada intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata (10/0,4 kV) iznosila je oko 193 hiljade EUR.

Na distributivnu mrežu je tokom februara priključeno 686 novih korisnika.

„Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno je 35 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 340 hiljada, čime je pokriveno oko 80 odsto konzuma“, kazali su iz CEDIS-a.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže.

CEDIS distribuira električnu energiju za oko 436 hiljada korisnika na području Crne Gore.