novi uslovi biblioteke

U prethodna dva mjeseca zaposleni u JU Narodna biblioteka „Njegoš“, intenzivno su radili na preseljenju knjiga i sređivanju novih alternativnih prostorija odjeljenja za odrasle.

U ulici IV proleterske u profesorskoj zgradi uređen je savremeni prostor po svim mjerama i zahtjevima koje biblioteke iziskuju.
Cijeneći značaj i ulogu koju biblioteka ima za razvoj društva u cjelini, a zahvaljujući dobroj saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama u odjeljenju je oformljena i čitaonica za slabovide.
Direktorica JU Narodna biblioteka „Njegoš“Renata Bulajić, naglasila je da je novi ambijent i novi uslovi odgovaraju svim bibliotečkim standardima.
„Što se tiče same čitaonice, ona neće raditi dok god epidemiološka situacija bude ovako ozbiljna. Ovo je dio koji je posebno opremljen samo za čitaonicu za slabovide. To je projekat koji smo u prethodnom periodu realizovali sa NVO Društvo prijatelja biblioteke“, istakla je Bulajić.
Jedan od partnera u realizaciji brojnih projekata i primjeni savremenih standarda u procesu digitalizacije je i Biznis centar.
I pored epidemiološke situacije koja je umnogome uticala na dešavanja na polju kulture JU Narodna biblioteka „Njegoš“ predano radi na brojnim projektima, a samo neki od njih su izrada monografija povodom 140 godina od osnivanja Društva nikšićke čitaonice i časopisa za djecu.
novi uslovinovi uslovi