policija kontrola alkohola u krvi

U protekla 24 h nije zabilježena nijedna saobraćajna nezgoda.

Podnešeno je ukupno 7 prekršajnih prijava, od kojih su 2 zbog zloupotrebe alkohola.

Ukupno je izdato 29 prekršajnih naloga, od kojih su 2 zbog zloupotrebe alkohola.

Nema lica lišenih slobode.

Nije registrovano nijedno drugo prekršajno, ni krivično djelo.