U ovoj godini Monstat neće objavljivati podatke o minimalnoj potrošačkoj korpi, jer treba da se utvrdi da li je došlo do promjene njene strukture. Iz Monstata je agenciji Mina-business saopšteno da je shodno Godišnjem planu zvanične statistike za ovu godinu istraživanje o potrošačkoj korpi definisano kao pilot istraživanje.

“To nas obavezuje da rezultate ne objavljujemo dok se ne završi najmanje jedan ciklus istraživanja u trajanju od 12 mjeseci”, kazali su predstavnici Monstata.
Oni su objasnili da su, nakon isteka perioda od pet godina, u obavezi da pilot istraživanjem utvrde da li je došlo do promjene u strukturi potrošačke korpe, usljed pojave novih proizvoda i usluga u potrošnji domaćinstava, kao i zbog promjene životnog standarda.
Kako su dodali iz Monstata, pilot istraživanje ima za cilj i da utvrdi širi set indikatora kojima će se pratiti uslovi života, odnosno, životni standard građana prema metodologiji Evropske unije (EU).
“Kako je Crna Gora u obavezi da uslove života domaćinstava prati primjenom EU standarda, koji ne prepoznaju potrošačku korpu kao dio evropskog zakonodavstva Poglavlja 18 koje se odnosi na statistiku, zahtjev za tehničkom pomoći za realizaciju pilot istraživanja, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uputili smo Svjetskoj banci (SB) koja je i podržala izradu potrošačke korpe u Crnoj Gori 2010. godine”, saopštili su predstavnici Monstata.
Oni su naveli da očekuju da će do usvajanja godišnjeg plana zvanične statistike za narednu godinu imati konačni predlog indikatora kojima će se od sljedeće godine pratiti prihodi i uslovi života građana Crne Gore.