Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede (EPCG), Darko Krivokapić, saopštio je da su dotoci na rijekama Zeti i Pivi na istim nivoima, i da kišoviti kraj ove sedmice nije doprinio poboljšanju hidroloških prilika. ,,Ostvarene padavine u ovom kišnom talasu na teritoriji Opštine Nikšić su svega 30 litara po kvadratu, dok je u Podgorici palo preko 120 lit/m2. Padavine su došle sa juga i skoncentrisale se oko basena Skadarakog jezera, pa se njihova izdašnost smanjivala kako se ide sjeveru. U Plužinama je palo svega 20 lit/m2”, kazao je Krivokapić za portal RTCG.
Ipak, kako je dodao, dugoročne padavine u ovom obimu će popraviti situaciju, pa je za očekivati da novi kišni talas uslovi pojavu većih dotoka na površinskih vodama.
Potrošnja električne energije u Crnoj Gori trenutno je manja u odnosu na avgust i prvu polovinu septembra, usljed zahlađenja i manjeg korišćenja rashladnih uređaja.
Krivokapić je objasnio da će ovaj period trajati kratko, jer će brzo na sjeveru zemlje početi sezona grijanja, kad se očekuje značajno veća potrošnja električne energije.
Trenutna dnevna potrošnja u Crnoj Gori je oko 7,2 hiljade megavat sati (MWh), što je 35 odsto manje od potrošnje iz avgusta.
Potrebne količine električne energije se pokrivaju iz Termoelektrane Pljevlja, čak 70 odsto u iznosu od pet hiljada MWh, dok dvije hidroelektrane i obnovljivi izvori energije proizvode hiljadu MWh, što je dovoljno da se pokrije svega 14 odsto potreba. Trenutno uvozimo 1,2 hiljade MWh, što je oko 16 odsto potrebne električne energije. Izvor: rtcg.me