Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore u drugom kvartalu ove godine je, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila 3,4 odsto.

Pomoćnik direktora za sektor makro-ekonomske statistike, nacionalne račune i cijene u Monstatu, Branka Šušić Radovanović, kazala je da je stopa nominalnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju ove godine iznosila 5,7 odsto u odnosu na isti period prošle.

“BDP Crne Gore u drugom kvartalu u tekućim cijenama iznosi 834 miliona eura, a u stalnim 816 miliona eura”, kazala je Šušić Radovanović na konferenciji za novinare.

Gledano u tekućim cijenama, kako je navela, finalna potrošnja koju čine lična potrošnja domaćinstava i potrošnja države u strukturi učestvuju najviše sa 106 odsto.

“Bruto investicije u osnovna sredstva i promjene u zalihama učestvuju sa 30,8 odsto, dok je saldo izvoza i uvoza roba i usluga negativan i iznosi 36,9 odsto”, rekla je Šušić Radovanović.

Ona je dodala da u strukturi BDP-a, po kategorijama potrošnje u stalnim cijenama, najveće učešće ima finalna potrošnja sa 106,7 odsto, od čega je lična potrošnja domaćinstava 86,7 odsto, a potrošnja države 20 odsto.

Monstat je, osim preliminarnih podataka za drugi kvartal ove godine, u skladu sa ESA 2010 metodologijom objavio i konačne rezultate BDP-a za prošlu godinu i revidiranu seriju podataka za period od 2010. do 2013. godine

Direktor Monstata Gordana Radojević, saopštila je da BDP u prošloj godini iznosio 3,46 milijardi eura. “To znači da je nominalno, u prošloj godini u odnosu na 2013, stvoreno više dodate vrijednosti za oko 95 miliona eura”, precizirala je Radojević.

Prema njenim riječima, u prošloj godini je došlo do realnog rasta BDP-a od 1,8 odsto. BDP po stanovniku u prošloj godini iznosio je 5,561 hiljadu eura, što je oko 150 eura više nego u 2013.

Z.N.