BANKA

Crnogorske banke su u trećem kvartalu tekuće godine ostvarile 25 miliona eura dobiti. U plusu je bilo 11 banaka, a dvije su ostvarile negativan rezultat. Najveći profit ostvarila je Podgorička banka (članica OTP grupe) 5,5 miliona eura, pišu Dnevne novine.

Prihodi Podgoričke banke od kamata iznosili su 16,5 miliona eura, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 1,04 miliona eura.
Profit Erste banke iznosio je je 4,5 miliona. Neto prihodi od kamata su iznosili 18,5 miliona, a prihodi od naknada i provizija 1,4 miliona eura.
Hipotekarna banka ostvarila je u trećem kvartalu ove godine neto dobit od 3,7 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 11,2 miliona eura. Neto prihodi od naknada i provizija za devet mjeseci ove godine iznosili su 3,5 miliona.
NLB je ostvarila 3,1 milion profita, gdje su neto prihodi od kamata banke iznosili 15,4 miliona, a prihodi od naknada i provizija 1,9 miliona eura, piše Bankar, me
Adiko banka je ostvarila 2,77 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 7,9 miliona, a prihodi od naknada i provizija 712.000 eura.
Universal Capital Banka bila je plusu 1,4 miliona eura. Prihodi banke od kamata iznosili su 3,3 miliona, dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 2,08 miliona eura.
Lovćen banka ostvarila je 1,4 miliona eura profita. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 6,1 miliona, dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 80.000 eura.
Komercijalna banka je ostvarila profit od 669.000 eura. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 3,8 miliona eura, a prihodi od naknada i provizija 591.000 eura.
Zapad banka je za prvih pola godine ostvarila 526.000 eura profita. Prihodi banke od kamata iznosili su 2,1 milion eura, a prihodi od naknada i provizija 364.000 eura.
Zirat banka ostvarila je profit od 338.000 eura. Prihodi od kamata iznose 1,7 miliona eura, dok su prihodi od naknada i provizija 302.000 eura.
U trećem kvartalu tekuće godine u minusu su bile dvije banke.
CKB banka je ostvarila minus od 614.000 eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 19,92 miliona eura, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 4,9 miliona eura.
Gubitak Adriatic banke iznosio je 1,05 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznose 622.000 eura, a prihodi od naknada i provizija 153.000 eura.
CKB banka je ostvarila minus od 614.000 eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 19,92 miliona eura, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 4,9 miliona eura.
Izvor: Dnevne novine