Banke su do kraja aprila odobrile kredite od ukupno 3,55 milijardi EUR, što je rast od 3,17 odsto u odnosu na mart.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja aprila je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 7,69 odsto više kredita.

Odnos između kredita i depozita na kraju aprila je iznosio 0,81 i bio je veći nego u martu, ali manji u odnosu na isti period prošle godine.

Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 77,14 odsto.

Ukupni depoziti u aprilu su u odnosu na mart porasli 2,26 odsto na 4,38 milijardi EUR. Oročeni depoziti činili su 20,75 odsto ukupnih, a oni po viđenju 74,75 odsto. Preostalih 4,5 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 46,24 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 35,07 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju aprila su iznosili 1,49 milijardi EUR, što je 2,47 odsto više nego u martu.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 29,55 odsto, oni po viđenju 70,42 odsto, dok se neznatan dio od 0,04 odsto odnosio na sredstva na escrow računu.

Izvor: mina.