Banke su do kraja januara odobrile kredite od ukupno 3,38 milijardi evra, što je rast od 0,7 odsto na mesečnom nivou.
Prema podacima Centralne banke Crne Gore (CBCG), do kraja januara je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 5,82 odsto više kredita.
Odnos između kredita i depozita na kraju januara je iznosio 0,8 i bio je nepromenjen u odnosu na decembar, a manji nego u istom periodu prošle godine, prenosi Mina.
Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 76,8 odsto.
Ukupni depoziti u januaru su u odnosu na decembar porasli 0,7 odsto na 4,23 milijarde evra. Oročeni depoziti činili su 22,44 odsto ukupnih, a oni po viđenju 73,03 odsto. Preostalih 4,53 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.
U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri meseca do jedne godine, 42,95 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 35,64 odsto.
Ukupni depoziti stanovništva na kraju januara su iznosili 1,42 milijarde evra, što je 1,42 odsto manje nego u decembru.
U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 32,46 odsto, a oni po viđenju 67,5 odsto.
Izvor: Mina