carev most

Komunalna policija Nikšić podnijela je prekršajnu prijavu protiv aktivistkinje pokreta Ecopatriotizam Ivane Čogurić koja je krajem jula sa mještanima Mjesne zajednice Kličevo i aktivistkinjom Elidom Adrović kupila otpad sa lokaliteta kulturno – istorijskog spomenika Carev most, a potom ga odložile ispred prostorija Komunalne policije Nikšić.

“I u ime ustavnog prava izvele protestni performans “Ništa lično” kojim su poslale poruku da više neće da trpe nemar i nerad lokalne uprave grada pod Trebjesom i ukazale pasivnost od strane DOO Komunalno Nikšić koje neobavljanjem svojih radnih zadataka krši zakon i ustavno pravo građana Nikšića na zdravu životnu sredinu”, kazali su iz Ecopatriotizma.
Čogurić je uručen zapisnik i tom prilikom saopšteno da će u roku od osam dana dobiti dokumentaciju o zakonskim rokovima podnošenja žalbe i visine prekršajnih troškova u iznosu od 500 eura, te i da je na njoj da odluči da li će navedene troškove platiti ili će cjelokupnu situaciju preusmjetiti na konačnu sudsku odluku.
Ona je odlučila da borbu, nastavi na sudu.
Čogurić navodi da je krajem jula kontaktirala načelnika Komunalne policije, Veselina Čurovića, tražila sastanak i ponudila saradnju ovom organu javne uprave “kako bi zajedničkim snagama unaprijedili komunalnu sliku grada pod Trebjesom”.
“Gospodin Čurović je u prvom mahu itekako bio raspoložen za susret da bi nakon utančivanja vremena kada će se sastanak održati, načelnik Komunalne policije prestao da se javlja na telefon”, tvrdi Čogurić.
Kaže da su ovoj situaciji predhodila tri protesta kojima su građani Nikšića i ekološke aktivistkinje pokušavali da stupe u kontakt sa lokalnom upravom koja, kako navode, već neko vrijeme ne odgovara na njhove pozive i koja je nakon prvog protesta obećala da će Komunalna policija patrolirati duž korita rijeke Gračanice i na lokalitetu Carevog mosta sa ciljem da uhvate počinioce koji nesavjesnim potstupcima krše zakon i zagađuju životnu sredinu.
“Drugo obećanje koje je stiglo sa adrese Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj ukazivalo je na to da će Komunalno preduzeće obavljati svoje radne zadatke i održavati prirodnje ljepote Nikšića čistim i očuvanim. Da se date riječi ne poklapaju sa stanjem na terenu svjedoče brojne deponije koje svakog dana u sve većem broju uzurpiraju javne površine”.
Čogurić ističe da je iznenađena postupkom Komunalne policije, koja je ovim gestom jasno poslala poruku da će se kazniti one koji se bore za ustavna prava ali ne i oni koji ih krše.
“Na prvom Pro(test)u Sekretarijat za komunalne i saobraćajne poslove i Komunalna policija Nikšić su iz prve ruke informisani od strane mještana da DOO Komunalno Nikšić ilegalno odlaže otpad u blizini korita rijeke Gračanice. Pored navedenog, brojne su prijave koje su mještani gračaničkog kraja podnosili protiv ovog Komunalnog preduzeća, protiv kojeg se još uvijek nije podnijela krivična prijava, iako su mještani na samomo protestu precizirali tačnu lokaciju na kojoj pomenuto preduzeće ilegalno odlaže otpad”.
Izvor: Vijesti.me