Akordov dječiji teatar upisuje 25. generaciju polaznika škole glume, za djecu od pet do 14 godina.
Školom rukovodi pedagog, režiser, Dragan Knežević.

Akordov omladinski teatar, upisuje 25. generaciju polaznika škole glume za mlade od 15 do 25 godina.
Školom rukovod pedagog, režiser, Dragan Knežević.
Skola počinje sa radom 3. septembra tekuće godine, sa početkom u 16 časova u prostorijama Akorda (Oš ,,Olga Golović).
Kontakt telefon: 067/888-995