Stečajni upravnik Montenegro Airlinesa (MA), Saša Zejak, priznao je 33,87 miliona EUR potraživanja od prijavljenih 169,7 miliona.

U priznata potraživanja naknadno je uvršten i dug prema Aerodromima od 7,1 milion EUR, saznaje Pobjeda.

“Nakon ponovnog pregledanja dokumentacije, potraživanje Aerodroma je u cjelosti priznato na osnovu knjigovodstvene evidencije, a ne po osnovu Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj MA”, kazao je Zejak u srijedu na ispitnom ročištu u Privrednom sudu, na kojem je utvrđena konačna lista potraživanja.
Najveće priznato potraživanje imaju bivši zaposleni kojima se za plate i poreze ukupno duguje 17,3 miliona EUR, a osporeno im je 5,7 miliona. Njihova potraživanja svrstana su u prvi isplatni red.
Milionsko potraživanje ima još i Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), kojoj je za usluge kontrole leta i kamate priznat dug od 6,3 miliona EUR.
Zejak je osporio 13,46 miliona EUR potraživanja Uprave prihoda i carina za poreze i doprinose na zarade zaposlenih, zbog kojih je uveden stečaj u MA 28. aprila i priznao im svega 15,55 hiljada EUR duga.
Osporeno je i 93,3 miliona EUR potraživanja zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države, koliko je traženo za finansijsku podršku koju je država ranije davala nacionalnom avio-prevozniku.
Priznato je 656,54 hiljade EUR potraživanja Aerodromu Beograd za aerodromske usluge, te potraživanje američke kompanije BeauTech Power Systems od 632,21 hiljadu EUR za zakup motora.
Zejak je prihvatio 477,43 hiljade EUR potraživanja Generali osiguranja za osiguranje flote, kao i potraživanje advokatske kancelarije “Jovović, Mugoša i Vuković” od 92,19 hiljada EUR.
Odbijena su potraživanja bivših zaposlenih u beogradskoj filijali MA koji su za neisplaćene zarade tražili 167 hiljada EUR, potraživanje Crnogorske komercijalne banke (CKB) za neplaćene provizije u iznosu od 223,24 hiljade EUR, te potraživanje Nacionalne turističke organizacije (NTO) od 843,28 hiljada EUR.
Osporen je izlučni zahtjev Aerodroma za naplatu 5,75 miliona EUR koja potražuju po osnovu Zakona o ulaganju i konsolidaciju MA, kao i statusi razlučnih povjerilaca Upravi prihoda i carina, Centralno-klirinškom depozitarnom društvu i Tamari Đurišić iz Podgorice.
Zejak je na ročištu kazao da je pregledao dokumentaciju MA sa svim povjeriocima koji su to tražili.
Povjerioci kojima su potraživanja osporena imaju pravo da ih traže u posebnom parničnom postupku.
Zejak nije priznao 293,47 hiljada EUR potraživanja američkoj kompaniji NAS Investments zbog neplaćanja zakupa motora.
Riječ je o motoru koji je instaliran u Embraeru 195, registarskih oznaka 40-AOB, jednom od dva aviona koje je To Montenegro kupio u februaru ove godine.
Motor je u maju 2018. godine od GECAS-a, koji je osnivač kompanije NAS Investments, iznajmio MA za 2,3 hiljade USD dnevno. Motor je i dalje u avionu To Montenegra, koji zbog toga nije operativan.
Osporen je i izlučni zahtjev NAS Investmentsa za vraćanje motora u njihovo vlasništvo.
Izvor. MINA