Adana je grad na jugu Turske, na ulazu u vrlo plodnu Kilikijsku niziju. Šesti je po veličini grad u Turskoj i ima oko 2,2 miliona stanovnika. Udaljen je 40 km od obale.

Ovo područje je bilo naseljeno još u paleolitu. Opisan je u brojnim pjesmama i legendama, između ostalog i u sumerskom “Epu o Gilgamešu”.
Kroz grad protiče rijeka Sejhan, najduža u državi (560 km), a uz njene obale se nalazi Centralni park, površine 33 ha, u kom je smještena Sabandži džamija, jedna od najvećih u Turskoj. Preko Sejhana vodi kameni most, podignut u doba rimske vladavine ovim područjem.
U gradu se nalazi i Muzej Ataturka, sa voštanom figurom “oca Turske”, ali i arheološki muzej u kom se ,između ostalog, nalaze i ostaci asirske, feničanske, helenističke i rimske kulture.