Otkriveno je je 66 komada falsifikovanih novčanica vrijednih preko pet hiljada eura u Trezoru Centralne banke , rekao je za Radio Crne direktor Trezora Vesko Lekić.

Naglašava da je to 60 odsto manje nego godinu prije zbog smanjenog platnog prometa. U Trezoru se prosječno, kaže, zamijeni i oko šest hiljada oštećenih novčanica.

U Trezoru Centralne banke svakodnevno se zamijeni 30-tak oštećenih novčanica. Uglavnom apoeni 50 i 100 eura.

“Na godišnjem nivou prosječno se zamijeni šest hiljada oštećenih novčanica”, naveo je Lekić.

A da bi se zamijenila pohabana novčanica važno je da bude, kaže Lekić, autentična, da ne potiče iz kriminalnih radnji, te da oštećenje nije veće od 50 odsto. Identifikacija donosioca je obavezna.

“Ako donosilac posjeduje veću količinu novčanica, npr. više od hiljadu eura ili krupne novčanica od 100, 200 ili 500 eura dužan je dati pismeno obrazloženje o načinu oštećenja i porijeklu novca”, pojasnio je Lekić.

Procedura je jednostavna, ističe direktor Trezora i klijent nema troškove za zamjenu oštećenih novčanica.

“centralna banka ne naplaćuje proviziju za zamjenu oštečenog novca, osim u slučajevima ako se utvrdi da se novčanice ne mogu zamijeniti kod korespodentske banke u redovnoj proceduri, kao i u slučaju da bi zamjena iziskivala troškove po Centralnu banku”, objasnio je Lekić.

Stručni tim Trezora Centralne banke analizira i sumnjive novčanice. Od početka godine provjereno je 5.149.

“Tom prilikom je otkriveno 66 komada falsifikovanih papirnih novčanica vrijednosti 5.280 eura. Otkriveno je 4.016 komada falsifikovanih kovanica ukupne vrijednosti 7.878 eura”, naveo je Lekić.

Ove godine je otkriveno manje falsifikata nego u uporednom periodu prošle godine.

“Broj obrađenih novčanica eura manji je za 60 odsto nego u istom periodu prošle godine. Razlog je smanjeni platni promet zbog novonastale situacije izazvane virusom COVID 19”, obrazložio je direktor Trezora u CBCG.

Upustva za provjeru novčanica zainteresovani mogu naći na sajtu Centralne banke u opciji novčanice.

Izvor: RTCG