ZZZCG zgrada

Kroz dva programa aktivne politike zapošljavanja, koje sprovodi Zavod za zapošljavanje (ZZZ), biće angažovano 576 nezaposlenih sa evidencije.

Upravni odbor Zavoda donio je odluke o izboru korisnika sredstava za realizaciju programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad i Podsticaji za zapošljavanje.

Za realizaciju programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad, kojeg će Zavod finansirati u iznosu od 899,82 hiljade EUR za 538 nezaposlenih, izabrano je 167 korisnika sredstava.

“Od ovog broja korisnika, njih 70 će realizovati programe socijalnih sadržaja, u koje će biti uloženo 449,91 hiljada EUR. U programima će biti radno angažovane 264 nezaposlene osobe”, saopštili su iz Zavoda.

Za realizaciju programa humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, zatim očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa, odabrano je 97 izvođača programa.

U ove programe će biti uloženo 449,91 hiljada EUR, a radni angažman će biti obezbijeđen za 274 nezaposlene osobe.

“Zapošljavanjem na privremenim, netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do tri mjeseca, učesnici programa treba da steknu znanja i održe i unaprijede radne vještine, kako bi se povećala njihova zaposlenost na otvorenom tržištu rada i ublažio rizik od socijalne isključenosti, što u potpunosti odgovara očekivanom rezultatu realizacije programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, objasnili su iz Zavoda.

Za realizaciju drugog programa, pod nazivom Podsticaji za zapošljavanje, izabrano je devet korisnika sredstava.

Zavod će finansirati ove programe u iznosu od 43,17 hiljada EUR za radno angažovanje 38 nezaposlenih u periodu od četiri mjeseca.

“Zavod i korisnici sredstava, odnosno izvođači programa, ugovorom će regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti, uz uvažavanje ograničenja propisanih odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, zaključuje se u saopštenju.