Organizacija “Župa u srcu” poziva zainteresovanu stručnu javnost da svojim komentarima, primjedbama i sugestijama doprinesu završavanju Studije teritorijalne promjene tj. povraćaja statusa Opštine Župa. Javna rasprava o ovom dokumentu je otvorena do 19. januara 2017. godine do 12h.

Studija je nastala kroz inicijativu nevladinih organizacija Župe, nakon širokih konsultacija sa predstavnicima političkih partija, Savjetom MZ i građanima Župe.

Studija je nastala kao težnja Župljana da stvore bolju organizaciju lokalne uprave i efikasno upravljaju svojim resursima. Zapostavljenost lokalne infrastrukture, loše stanje životne sredine, nebriga oko kulturno-istorijskih spomenika, ekonomska nerazvijenost, konstantan pad broja stanovnika i nepostojanje volje postojeće lokalne samouprave da napravi značajnije promjene na bolje i pored činjenice da je Župa izgrađivala i još uvijek izgrađuje Crnu Goru svojim bogatim resursima, neki su od razloga izrade studije.

Studija, kao opsežan dokument koji je izradila naša organizacija, je i jedan vid strategije budućeg razvoja, koja će nadamo se služiti donosiocima odluka u kreiranju politika razvoja Župe.

Studija će nakon javne rasprave biti proslijeđena institucijama sistema kako bi se došlo do konačnog cilja.

Centralna javna rasprava će biti održana 16. januara 2017. godine u prostorijama Doma Carine u 12h. Organizacija će u cilju boljeg upoznavanja javnosti organizovati i pojedinačne prezentacije Studije.

Komentari se mogu poslati na mail zupausrcu@gmail.com ili poštom na adresu “Župa u srcu”, Miolje polje bb, 81418

Tekst Studije povraćaja statusa Opstine Župa možete preuzeti na linku:

http://www.slideshare.net/ZupaUsrcu/studija-opravdanosti-povracaja-statusa-opstina-zupa