Centralna banka (CBCG) je ohrabrila Ziraat banku da pruži podršku zdravim segmentima crnogorske ekonomije i doprinese razvoju ekonomskih odnosa Crne Gore i Turske, saopštio je guverner Radoje Žugić na sastanku sa upravom te banke.

On se, kako je saopšteno iz CBCG, sastao danas sa menadžmentom Ziraat Bank Montenegro, koga su predstavljali predsjednik Fatih Yilmaz i član Upravnog odbora, Goran Bakić.

„Ohrabrujemo Ziraat banku da pruži podršku zdravim segmentima crnogorske ekonomije, kao i da, kroz omogućavanje zainteresovanim turskim investitorima da ulažu u Crnu Goru, doprinese razvoju ekonomskih odnosa ove dvije zemlje, koji se konstantno šire i unapređuju“, kazao je Žugić.

Sagledavajući situaciju na bankarskom tržištu Crne Gore, konstatovano je da banke, uprkos izazovima koje nameće makro okruženje, posluju na zdravim i stabilnim osnovama.

Na sastanku je bilo riječi i o saradnji Ziraat banke i regulatora, poslovanju te kreditne institucije i njenim daljim planovima u vezi sa jačanjem pozicije na domaćem tržištu.