Zimske gume biće obavezne od 15. novembra do 1. aprila za sva teretna i putnička vozila koja učestvuju u saobraćaju, a novčanom kaznom u iznosu od 80 do 250 eura kazniće se vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu i nema zimsku opremu.

Kako su kazali FOS-u iz MUP-a, za sva vozila kategorija M i N (vozila za prevoz putnika i vozila za prevoz tereta) koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu.
Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4 milimetara.
Za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta, u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može se utvrditi bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.
“Takođe, zakonom je propisano da vremenski period i put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme i kategorije vozila za koja je obavezna upotreba zimske opreme naredbom propisuje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja”, naveli su iz MUP-a.
Za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 obavezni dio zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.
Takođe, na vozilima se ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima.
Koje su kazne?
Zakonom o bezbjednosti saobraćaja propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 6.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova učestvuje vozilo kategorije M i N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava i druge uslove u pogledu zimske opreme.
Iz MUP-a su kazali da će se za prekršaj kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 800 eura a preduzetnik novčanom kaznom od 1.200 do 3.000 eura.
Takođe, propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju učestvuje vozilo čija je dubina šara na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm.
Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 do 500 eura a preduzetnik novčanom kaznom od 600 do 2.000 eura.
Nadalje, istim zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da njegovo vozilo, u vrijeme važenja naredbe, učestvuje u saobraćaju bez pneumatika za zimsku upotrebu.
Za prekršaj iz ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 600 eura a preduzetnik novčanom kaznom od 300 do 1.500 eura.
Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila, za vrijeme zimskih uslova, u saobraćaju učestvuje vozilom kategorije M i N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava druge uslove u pogledu zimske opreme.
Propisano je zakonom da će se novčanom kaznom u iznosu od 120 do 400 eura kazniti vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila, učestvuje u saobraćaju vozilom čija je dubina šara na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm.
Izvvor: Fos