Tačan broj legalnih prekida trudnoće u Crnoj Gori nemoguće je utvrditi jer pojedine zdravstvene ustanove ne izvještavaju nadležne o urađenim abortusima, prenose Vijesti.

Iz Instituta za javno zdravlje su saopštili da je tokom 2015. godine zabilježen porast, jer je na 100 porođaja bilo 13,5 abortusa.

Povodom Međunarodnog dana porodice, iz IJZ su istakli da se u Crnoj Gori ne ostvaruje prosta reprodukcija. Pojasnili su da je stopa ukupnog fertiliteta (broj djece koji bi jedna žena rodila do kraja reproduktivnog perioda) iznosila 1,7 u 2015. godini, što je vrijednost zabilježena i 2011. godine.

“Zapaža se, sve češće, da žene odlažu rađanje djece, zbog školovanja, napredovanja u karijeri i uključivanja u različite društvene sfere. Zbog toga se evidentira sve veći udio žena starijih od 35 godina u ukupnom fertilitetu”, kazali su iz Centra za promociju zdravlja IJZ.

U IJZ tvrde da je značajno smanjena stopa nataliteta u odnosu na 1991. godinu, jer je tada iznosila 16,5, a 2011. od 11,6. Kazali su da je u 2015. došlo do blagog povećanja vrijednosti stope nataliteta na 11,9 promila, što se nastavilo i lani, kada je iznosila 12,16 promila.

“U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima Monstata iz 2015. godine, ukupan broj porođaja uzrasta od 15 do 19 godina iznosio je 217, pri čemu su se porodile dvije djevojčice mlađe od 15 godina, dok su njih 56 imale od 15 do 17 godina”, saopštili su iz IJZ.

Iako je prirodni priraštaj u Crnoj Gori lani bio pozitivan, na nivou države tokom januara i februara ove godine bio je negativan (-135), što znači da je umrlih za 135 veći u odnosu na rođene.

Za prva dva mjeseca negativni prirodni priraštaj zabilježen je u 16 crnogorskih opština. Pljevlja su u tom periodu bila u najgoroj poziciji, sa negativnim prirodnim priraštajem od – 62. Najbolji prirodni priraštaj tokom januara i februara bio je u Rožajama i Budvi i iznosio je 29. U Podgorici je takođe bio pozitivan, ali je iznosio samo 13.

Iz IJZ su upozorili da crnogorsko društvo stari i da ekonomska iscrpljenost građana može negativno da utiče na natalitet. Istakli su da se povećava udio stanovnika preko 65 godina starosti, što može da utiče na dalji pad nataliteta.

“Starenje stanovništva suočava Crnu Goru sa rastućim troškovima zdravstva, povećanjem odnosa neproduktivnog i produktivnog stanovništva, što se u srednjem i dugom roku odražava na smanjenje dohotka po stanovniku, odnosno pad životnog standarda“, zaključuju iz IJZ.