Mladi Nikšića

Prema poslednjim podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na zaposlenje duže čekaju žene, nego muškarci, prenosi RTCG.

Od 51.893 nezaposlena građanina, 58,27 odsto su žene, koje u ovom pogledu prednjače u odnosu na muškarce, bez obzira na struku i stepen obrazovanja.

Ova pojava, kaže sociološkinja mr Branka Tanasijević, posljedica je duge patrijarhalne prošlosti, ali i diskriminacije pri zapošljavanju sa kojom se žene i danas suočavaju u Crnoj Gori.
Statistika pokazuje da je više nezaposlenih pripadnica ljepšeg pola bez zanimanja i stručne spreme i to čak nešto više od 60 procenata, odnosno 9.379 žena, kao i sa IV stepenom stručne spreme (8.740 žena ili 61,78%).
Takođe, žene prednjače i među nezaposlenim visokoškolcima (5.584 žene ili 62,56%), ali i magistrima (189 žena ili 61,36%). Osim toga, među građanima koji na zaposlenje čekaju duže od osam godina su 43 žene, odnosno 50,58 odsto ukupnog broja.
U nešto boljem položaju su samo Crnogorke sa III stepenom srednje stručne spreme (47,45 odsto nezaposlenih žena u osnosu na muškarce), dok je situacija po pitanju nezaposlenih doktora nauka izjednačena (šest žena i šest muškaraca).
Sociološkinja i članica skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Branka Tanasijević za Dnevne novine kaže da, kada se sa pozicije žene analizira rodna ravopravnost u Crnoj Gori, može se zaključiti da ona još nije na zadovoljavajućem nivou.
“Jedan od problema sa kojima se suočava ženski dio populacije je i činjenica da se potrebe porodice i poslovi u domaćinstvu još najvećim dijelom oslanjaju na ženu, tako da je ona izuzetno opterećena u nastojanju da harmonizuje ulogu majke, supruge, domaćice i osobe koj a nastoji da gradi profesionalnu karijeru”, objašnjava Tanasijević.
Ona vjeruje da će, zbog duge patrijarhalne prošlosti u kojoj je muškarac bio neprikosnoveni autoritet i zbog još tradicionalno opterećenih stavova, proći još vremena do potpune rodne ravnopravnosti.
“Jedan od razloga za manji broj zaposlenih žena, nego muškaraca je i taj što se znatan broj žena prilikom zapošljavanja suočava i sa problemom da im poslodavac postavi pitanje da li su udate i da li i kada planiraju da imaju djecu. Poslodavac koji postavlja ovakva pitanja pravi ne samo pravni, nego i moralni prekršaj. Pravni prekšaj zato što postojeća zakonska regulativa u Crnoj Gori, od Ustava, do zakona koji se odnose na ovu oblast, zabranjuje svaki oblik diskriminacije”, predočila je Tanasijević.