Rebalans budzeta

Vladina Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem (KEP) dala je danas zeleno svjetlo na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu, koji je pripremilo Ministarstvo finansija.

 

U dokumentu u koji je agencija Mina-business imala uvid navodi se da se izmjene i dopune Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu donose usljed povećanja izdataka na različitim budžetskim pozicijama. U cilju uravnoteženja budžeta, nedostajuća sredstva za finansiranje tog povećanja izdataka obezbjeđuju se uvećanjem primitaka u okviru pozajmica i kredita.
Predlogom izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu, planirani su rashodi budžeta u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na Zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto, prije svega usljed generisanja dodatne potrošnje mandatornog karaktera, kao i korekcije očekivanja kada su u pitanju prihodi budžeta.
U odnosu na Zakon o budžetu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 52,6 miliona EUR na 1,07 milijardi EUR, budžeta državnih fondova 97,96 miliona EUR na 932,91 milion EUR, transakcije finansiranja 25 miliona EUR na 353,97 miliona EUR, rezerve 18,2 miliona EUR na 85,69 miliona EUR, dok je kapitalni budžet umanjen 2,5 miliona EUR na 239,97 miliona EUR.
Prihodi budžeta u ovoj godini projektovani su u iznosu od 1,93 milijarde EUR ili 36 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prvobitno planirane manje 3,7 miliona ili 0,2 odsto. Najznačajnija odstupanja bilježe se kod poreza na dodatu vrijednost koji je veći 81 milion EUR ili 11 odsto, poreza i doprinosa na zarade koji su manji 52,5 miliona ili 8,4 odsto, kao i akciza koje su manje deset miliona EUR ili 3,7 odsto.
Ukupni izdaci budžeta uvećani su 191,33 miliona EUR na 2,37 milijardi EUR i dodatna potrošnja je iskazana u okviru potreba uvećanog izdvajanja troškova mandatornog karaktera. Dodatna potrošnja odnosi se dominantno na nedostajuća sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje 38,6 milion EUR, zatim 36 miliona EUR za potrebe Fonda PIO, kao i nedostajuća sredstva za zarade 28,5 miliona EUR.
Kako je precizirano u dokumentu, na osnovu projektovanih trendova prihoda i rashoda do kraja ove godine, nedostajuća sredstva za ovu godinu iznose 756 miliona EUR. Navedeni iznos planirano je da bude obezbijeđen koristeći sredstva na depozitima države, iz postojećih kreditnih aranžmana i iz novog zaduživanja u iznosu od 350 miliona EUR, koji je definisan u Predlogu izmjena Odluke o zaduživanju Crne Gore za ovu godinu.
Vlada bi o rebalansu ovogodišnjeg budžeta trebalo da raspravlja na sjutrašnjoj sjednici, dok bi, kako je ranije najavljeno, parlament trebalo da ga razmatra krajem mjeseca.
Izvor: Mina biznis