Zaštitniku ljudskih prava i sloboda su tokom 2019. godine podnijete 32 pritužbe u kojima su podnosioci ukazivali na povrede prava na rad i prava iz radnog odnosa, piše Dan.

Kako se navodi u izvještaju ombudsmana u dijelu koji se tiče prava na rad, muškarci su podnijeli 18 pritužbi, žene 11, a grupa građana i pravno lice po jednu, piše Dan.

Jedna prijava je stigla od anonimnog podnosioca.

Ombudsman ukazuje da se, usled nedostatka finansijskih sredstava i straha od gubitka posla, zaposleni svoje nezadovoljstvo prijavljuju najčešće tek onda kada ostanu bez posla i kada je dokazivanje prava moguće u sudskom postupku.

“Građani su se uglavnom žalili na prestanak radnog odnosa, neisplaćivanje zarada, odnosno neredovno isplaćivanje zarada, otpremnina i drugih naknada, neprijavljivae radnika na Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, uključujući i neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sporost nadležnih organa u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa, dugo vođenje stečajnih postupaka, nemogućnost izmirenja potraživanja radnika nakon okončanja stečajnog postupka, nemogućnost izvršenja pravosnažnih sudskih odluka u radnim sporovima, nedovoljna zaštita na radu, nezakoniti prekovremeni rad, neplaćanje prekovremenog rada, na nepravilnosti prilikom zapošljavanja, zbog konkursnih procedura prilikom prijema u radni odnos”, navodi se u izvještaju.

Ističe se da je i dalje česta pojava da neki poslodavci izbjegavaju svoje zakonske i ugovorene obaveze u pogledu isplate zarada i drugih obaveza prema zaposlenima i državi.

Zbog propusta poslodavaca, zaposleni gube ili im se umanjuju druga prava koja su im Ustavom i zakonom garantovana.

loading…