Zatvor

Lice koje skrnavi spomen obilježja, vrijeđa ličnosti ili dogadaja kojem je ono posvećeno, na drzak način koji može izazvati uznemirenost građana, kazniće se zatvorom od 15 do 60 dana.

To je predviđeno dopunama Zakona o javnom redu i miru koji su predložili poslanici vladajuće koalicije.

Navodi se da je razlog za dopunu Zakona potreba za dodatnim normativnim uređenjem u oblasti javnog reda i mira, u dijelu koji se odnosi na prekršaj skrnavljenja spomen-obiljezja, vrijeđanja ličnosti ili događaja kojem je ono posvećeno.

Važećim Zakonom o javnom redu i miru propisano je da će se lice za ove prekršaje kazniti novčanom kaznom od 300 do 1,5 hiljada eura ili zatvorom do 60 dana.

“S obzirom na to da su u Crnoj Gori ucestala skrnavljena spomen-obiljezja antifasističke narodnooslobodilačke borbe, i da se na taj način, vrijeđaju događaji i ličnosti kojima su posvećeni, potrebno je da se takvi prekršaji oštrije kažnjavaju“, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da ova spomen obilježja predstavljaju istorijsko-kulturne simbole antifašističke borbe na čijim vrijednostima je 1945. godine obnovljena crnogorska državnost i formirano društvo koje je posvećeno čuvanju i razvoju antifašizma.

Crnogorska državna nezavisnost je 2006. godine obnovljena, kako se navodi, na principima antifasizma, a savremeno crnogorsko društvo zasnovano je na međuvjerskom, medunacionalnom i medukulturnom skladu.

“Zato skrnavljenje antifašističkih spomen-obilježja i vrijeđanje ličnosti i dogadaja kojima su posvećeni izazivaju opravdano uznemirenje javnosti, jer se napadaju civilizacijske vrijednosti antifašizma bez kojih nije moguće postojanje građanske, slobodne, demokratske i nezavisne Crne Gore“, kaže se u obrazložernju.

Navodi se da ovakvi prekršaji predstavljaju neprihvatljivo anticivilizacijsko djelovanje i direktan napad na vrijednosti antifašizma.

“Zato bi u slučajevima kada je skrnavljenje spomen-obilježja urađeno na naročito drzak način propisana prekršajna kazna trebalo da bude isključivo zatvorska“, smatraju poslanici vladajuće koalicije.

Dopune Zakona o javnom redu i miru predložili su Miodrag Vuković, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Aleksandra Vuković, Boris Mugoša i Dragutin Papović.

Poslanici vladajuće koalicije predložili su i izmjene Krivičnog zakonika, ocjenjujući da je, u skladu sa težinom takvog krivičnog djela, neophodno povećati predviđeni raspon zatvorske kazne na dvije do deset godina.

“Istovremeno, na ovaj način će se omogućiti i oštrije kažnjavanje svih počinilaca koji oštećenjem ili rušenjem antifasističkih spomen-obilježja promovišu neofašističke i neonacističke ideologije”, kaže se u obrazloženju.

Izvor: Mina