Mladi Nikšića

Od početka godine do 1. novembra Prosvjetna inspekcija je izvršila 347 inspekcijskih pregleda, u toku kojih je utvrdila 113 nepravilnosti, saopšteno je Dnevnim novinama iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Najčešće utvrđene nepravilnosti odnosile su se na zastupljenost nestručnog kadra, zapošljavanje nastavnika, do 30 dana, bez raspisivanja konkursa, zatim bez položenog stručnog ispita i licence za rad, kao i bez sporazuma o dopuni norme časova i o preuzimanju nastavnika.

Inspektori su određene nepravilnosti konstatovali i na crnogorskom Univerzitetu, ali i na privatnim univerzitetima.

“Utvrđene nepravilnosti se odnose i na zapošljavanje nastavnika na Univerzitetu Crne Gore raspisivanjem internih i eksternih oglasa, neposjedovanje valjanog dokaza o stručnoj spremi nastavnika u personalnom dosijeu, podjelu predmeta na nastavnike i razredna starješinstva, upis, prepis i ispis studenata, ocjenjivanje učenika i studenata i izdavanje javnih isprava, prava djece, učenika i studenata, upotrebu udžbenika stranog jezika koje nije odobrio Nacionalni savjet”, navodi se u odgovorima Uprave dostavljenim DN.

Neregularnosti su se, takođe, odnosile i na prava nastavnog i drugog osoblja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, na neispunjavanje osnovnoškolske obaveze, zatim, postupak polaganja popravnog ispita po prigovoru, polaganje razrednog ispita učenika.

“Zatim, naplatu školarine i drugih naknada učenicima i studentima, vjerodostojnost javnih isprava koje izdaju ustanove obrazovanja i vaspitanja, obavljanje pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja nastavnika, polaganje stručnog ispita nastavnika, rad organa upravljanja i rukovođenja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja”, navode u Uprave.

Kako ističu, zabilježen je i rad neregistrovanih pravnih i fizičkih lica koja se bave radom sa djecom i učenicima i vođenje propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama.