Matematičari i svi oni koji se matematikom služe radije koriste pojam beskonačnost, riječ označava filozofski koncept koji opisuje ono što nema nikakvu granicu.
U matematici se uobičajeno označava znakom ∞ što je inače jedna od figura u algebarskoj geometriji koje su poznate kao lemniskate. Smatra se da je sličan znak prvi upotrijebio engleski matematičar i dvorski kriptograf Džon Volis 1655. godine u knjizi Arithmetica Infinitorum. Navodeći beskonačan niz koristio je oznaku &c koja je vremenom evoluirala u lemniskatu i čiji se oblik vidi na ilustraciji.
Ideja o beskraju nije beskonačno stara. Mada o njoj učimo već tokom osnovne škole i djeluje gotovo svakodnevno, koncept beskonačnosti je vrlo složena filozofska ideja. Spoznaja o tome da (iako je sve ono što vidimo oko sebe konačno) postoji beskraj prvi put se javila kod presokratovskih filozofa, i posebno je analizirana u slavnim Zenonovim paradoksima, ali će u matematiku ući tek u 17. vijeku. Nakon Volisovih pionirskih radova, beskonačnost će koristiti i Isak Njutn 1699. godine.
Izvor: National Geographic Srbija