Unija poslodavaca (UPCG) i Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala zaključili su danas izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za tu djelatnost, koji je usaglašen sa novim Opštim kolektivnim ugovorom (OKU).

Izmjene i dopune GKU-a su potpisali predsjednik UPCG Slobodan Mikavica i predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala, Nenad Marković.

Potpisnici su, na događaju koji je tim povodom održan u prostorijama UPCG, podsjetili da se odredbe tog kolektivnog ugovora neposredno primjenjuju na zaposlene i poslodavce koji u Crnoj Gori obavljaju djelatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala.

Konstatovano je da je GKU iz 2020. godine potpisan na neodređeno vrijeme.

Njegova primjena, kako je objašnjeno iz UPCG, bila je uspješna i nije bilo prigovora povodom pojedinih rješenja, te saglasno tome nije bilo potrebe za izmjenom njegovog važenja.

“Takođe, ostavljen je prostor da pojedina rješenja iz ovog GKU-a mogu biti bliže razrađena kolektivnim ugovorima kod poslodavca, opštim aktima poslodavca, te ugovorima o radu, a da se primjenjuju odgovarajuće odredbe OKU-a za sva pitanja koja nijesu uređena ovim GKU-om”, navodi se u saopštenju UPCG.

Potpisnici su saopštili da su izmjenama i dopunama obuhvaćeni koeficijenti za utvrđivanje osnovne zarade saglasno nivoima obrazovanja, odnosno stručnih kvalifikacija, te se inoviranom odredbom člana 11 predviđa za najniži koeficijent, kao element osnovne zarade, četiri za takozvanu nekvalifikovanu radnu snagu, a da se ostali koeficijenti kreću do najvišeg nivoa obrazovanja 8,6 (doktorat).

“Povećan je i procentualni iznos terenskog dodatka za zaposlene, kada nijesu obezbijeđeni ishrana i smještaj”, dodaje se u saopštenju.

Potpisanim GKU-om, kako su ocijenili iz UPCG, dodatno je regulisan referentni period preraspodele radnog vremena.

“Naime, socijalni partneri su, crpeći ovlašćenja iz Zakona o radu, uredili ovo pitanje na bipartitnom nivou, prateći potrebe privrede kada je riječ o ovom institutu”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Mina