China Road and Bridge Corporation (CRBC), auto put, izvođač

 Glavni izvođač radova na auto-putu, China Road and Bridge Corporation (CRBC), nema pravo na opravdano produženje roka i dodatna plaćanja za završetak prioritetne dionice, pokazao je nalaz glavnog inženjera.

Glavni inženjer je, kako su Danu saopštili iz Ministarstva kapitalnih investicija, kao nadzorni organ, po ugovoru, trebalo da utvrdi da li je zahtjev CRBC-a za produženjem roka i dodatnim plaćanjima opravdan.

Na nalaz inženjera CRBC može da se žali prvo pred Komisijom za rješavanje sporova, a u krajnjem i da ide na arbitražu pred sudom u Cirihu, što bi dodatno zakomplikovalo projekat.

“Zbog toga se još nijesu stekli uslovi za definisanje novog roka za završetak radova, odnosno zaključenje novoog aneksa ugovora”, kazali su iz Ministarstva.

Rok za završetak radova na autoputu je istekao 30. septembra, a Kinezi su tražili od države da produži rok za završetak radova i da im plati dodatni novac za završetak radova, smatrajući da na to imaju ugovorno parvo, usljed događaja ili okolnosti koji, prema njegovoj ocjeni, utiču na projekat, a spadaju u rizike investitora.

“Podnošenjem potraživanja jedne ugovorne strane, zbog događaja odnosno okolnosti na strani druge ugovorne strane, započinje ugovorna procedura u kojoj inženjer vrši vrednovanje i utvrđivanje podnesenih zahtjeva, nakon čega nezadovoljna strana zaštitu svojih prava može tražiti na ugovorom definisanim instancama”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su objasnili da je, u do sada završenim utvrđivanjima izvođačevih potraživanja, inženjer utvrdio da izvođač nema pravo na opravdano produženje roka i dodatna plaćanja, te se nijesu stekli uslovi za definisanje novog roka za završetak, odnosno zaključenje aneksa ugovora.

Kinezi su zahtjev za novim rokom i dodatnim plaćanjem poslali prije dolaska nove Vlade, početkom decembra.

Za završetak radova potrebno je još 127,6 milona EUR. Vlada ima taj novac u budžetu, ali ima mogućnost i da ga pozajmi ukoliko bude potrebe.

Iz Ministarstva su precizirali da je na osnovu glavnog ugovora i zaključenih aneksa ugovorena cijena od 867,9 miliona EUR, odnosno po osnovu zaključenih aneksa oko 58 miliona, što je unutar predviđene okvirne sume od deset odsto vrijednosti ugovorene cijene.

“Na osnovu dosadašnjih utvrđivanja inženjera po potraživanjima izvođača radova, nijesu utvrđena opravdana dodatna plaćanja”, naveli su iz Ministarstva.

Cijena 41 kilometra auto-puta prema osnovnom ugovoru je bila 809,6 miliona EUR.

Iz Ministarstva su kazali da je, prema procjeni inženjera, očekivani završetak radova na autoputu krajem ove godine.

Radovi na autoputu su počeli 11. maja 2015. godine i trebalo je da se završe do 11. maja 2019. Taj rok je probijen i dogovoren je novi, 30. septembar prošle godine. Ni taj rok, međutim, nije ispoštovan.