Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava javnost o zabrani svakog vida ribolova na akumulaciji Liverovići, sve dok se nivo vode ne normalizuje i vrati iznad nivoa biološkog minimuma.
Korisnik ribljeg fonda na teritoriji Opštine Nikšić SRK „Nikšić-NK“ obavijestio je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o kritičnom stanju na jezeru Liverovići. Naime, zbog kvara na sistemu zatvaračnice na brani akumulacije, kao i zbog nedostatka padavina i velike suše, nizak vodostaj na jezeru Liverovići ugrožava riblji fond.
Članom 41 Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Sl. List CG“br. 11/07) zabranjeno je vršiti sve vrste ribolova i druge aktivnosti koje ugrožavaju riblji fond u vrijeme biološkog minimuma. Izlaskom na lice mjesta konstatovano je da je nivo jezera ispod biološkog minimuma (ispod kote 726 m n.v.). Preduzete su prve mjere zaštite, pojačan je nadzor ribočuvarske službe, zabranjen je svaki vid ribolova na jezeru Liverovići, što je korisnik ribljeg fonda SRK „Nikšić-NK“ istakao tablama.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Inspekcije za slatkovodno ribarstvo i SRK „Nikšić-NK“ nastaviće konstantno da obilaze jezero i prate stanje na terenu.
M.M.