Zabrana lova ribe u NP Skadarsko jezero počinje 15. marta

Ribolovni zabran u Nacionalnom parku Skadarsko jezero počinje u ponedjeljak, 15. marta i trajaće do 15. maja. Tokom ovog dvomjesečnog perioda zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje.

Riječ je o periodu kada se ciprinidne (toplovodne) vrste riba zbog reprodukcije povlače u pliće i toplije djelove Skadarskog jezera, te ih je potrebno zaštititi od lova i ujedno omogućiti neometano obavljanje mrijesta.
U cilju zaštite ribljeg fonda, Nacionalni parkovi Crne Gore su se bolje pripremili u odnosu na prethodne godine imajući u vidu da su kapaciteti Službe zaštite NP Skadarsko jezero ojačani kako kadrovski, tako i tehnički. I na ovaj način želimo da pošaljemo poruku da nećemo tolerisati nijedan oblik nezakonitog djelovanja u zaštićenom području i da će krivolov biti u najvećem mogućem stepenu spriječen.
Izlovljavanje ribe u vrijeme ribolovnog zabrana predstavlja krivično djelo. Imajući u vidu očekivani pojačani pritisak na riblji fond od strane nesavjesnih korisnika ovog zaštićenog prirodnog podrčja Nacionalni parkovi Crne Gore tokom lovostaja organizuju ekološku kampanju pod sloganom – Stop krivolovu!
Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja i održivog razvoja ribljeg fonda u Nacionalnom parku i spriječavanja krivolova koji negativno utiče na cjelokupni biljni i životinjski svijet Skadarskog jezera.
U tom pravcu, Nacionalni parkovi Crne Gore očekuju aktivno djelovanje i preduzimanje svih zakonom definisanih radnji i mjera nadležnih državnih organa, kao i NVO sektora, koji su uključeni u sistem zaštite ribljeg fonda. Istovremeno, jednako očekuju i potpunu podršku svih savjesnih korisnika prostora Nacionalnog parka, prije svega, registrovanih ribolovaca, kako bi u zajedničkoj borbi protiv krivolova postigli najviši stepen fizičke zaštite ovog vodenog objekta.
U periodu ribolovnog zabrana, NPCG će u saradnji sa zainteresovanim subjektima realizovati niz aktivnosti kako bi doprinijeli suzbijanju ove negativne pojave. Isto tako, ističu da je, ne samo tokom perioda ribolovnog zabrana, već i u kontinuitetu, veoma važna podrška svih medija i građana u širenju misije očuvanja najznačajnijih vrijednosti crnogorskih nacionalnih parkova.