U Crnoj Gori prošle godine registrovano je 37 novih HIV/AIDS slučajeva, a najveći broj novootkrivenih je u grupnoj dobi od 20 do 39 godina, prenosi agencija Mina.

Prema navodima Instituta za javno zdravlje incidencija novootkrivenih infekcija u prošloj godini bila 5,2 slučajeva na 100 hiljada stanovnika.

“U momentu postavljanja dijagnoze HIV infekcije, devet novoregistrovanih osoba je već bilo u stadijumu AIDS-a, dok je 26 osoba registrovano u fazi asimptomatske HIV infekcije. Od ovog broja tri osobe su ženskog pola“, kazali su iz IZJ.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da su građanima Crne Gore na raspolaganju servisi u javnozdravstvenim ustanovama i savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV u sedam domova zdravlja – Bar, Berane, Bijelo Polje, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Herceg Novi, kao i u IJZ.

“Tu su još i timovi izabranog ljekara koga svi građani Crne Gore trebaju da izaberu ako imaju zdravstveno osiguranje. Izabrani doktori upućuju pacijente na više nivoe zdravstvene zaštite i vode računa o prevenciji, liječenju i unapređenju zdravlja ovih pacijenata, a vezano za druge zdravstvene probleme koji se ne tiču HIV infekcije“, kazali su iz IJZ.

Oni su podsjetili da se pacijetni sa HIVOM/AIDS-om liječena na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Crne Gore.

“Prevencija se uglavnom obavlja u savjetovalištima gdje građani mogu da se informišu o zaštiti od HIV-a, načinima prenosa, mogućnostima liječenja i zaštitom svojih seksualnih i drugih partnera koji mogu biti ugroženi njihovim rizičnim ponašanjem“, kazali su iz IJZ.

Oni su rekli da je edukacija o HIV-u zastupljena u jednom odjeljku fakultativnog predmeta „Zdravi životni stilovi“ koji se izučava u devetom razredu osnovne i drugom razredu srednje škole.

Iz Instituta ističu da bi opšta populacija trebala da zna da je HIV virusna infekcija koja se prenosi seksualnim i putem krvi u nezašticenim kontaktima sa osobama koje su nosioci virusa.

Oni smatraju da je vrlo važno da građani znaju da je HIV infekcija kao i svaka druga i da ne bi trebalo da imaju predrasude i stigmatizujući odnos prema osbama koje su inficirane ili imaju AIDS kao bolest koja se razvila kao posljedica djelovanja virusa.

Prema njihovim riječima, uprkos brojnim edukacijama i najihovoj želji da građani budu adekvatno informisani, istraživanja pokazuju da je procenat mladih osoba (od 15-24 god), koji su tačno naveli načine prevencije prenosa HIV-a seksualnim putem i koji su odbacili glavne zablude o prenošenju HIV-a, iznosi ukupno 21,8 odsto.

“Ovi podaci ukazuju da je neophodna intenzivnija opšta kampanja o upotrebi kondoma, a takođe je vrlo važna potreba uvođenja u skole predmeta “Zdravi životni stilovi” kao redovnog, a ne fakultativnog”, smatraju u Institutu.

Oni su ocijenili da u Crnoj Gori nije razvijen socijalni marketing o upotrebi kondoma.

“Povremeno izađe neki TV spot o upotrebi kondoma, ali sporadično i bez nekog značajnog i vidljivog efekta. Ugostiteljski objekti ne posjeduju aparate za kupovinu kondoma tzv. kondomate, a cijena kondoma je dosta visoka, ako uzmemo u obzir da je seksualno najaktivnija populacija brojna i među onima koji nijesu zaposleni i koji nemaju stalna primanja“, naveli su iz IJZ.

Kako su rekli, kondomi su s jedne strane dostupni, ali određene neprijatnosti koje su vezane za njihovu kupovinu i potražnju čini ih nedostupnim.

Iz IJZ su naveli da je istraživanje pokazalo da je procenat muškaraca koji su koristili kondom pri poslednjem seksualnom odnosu značajno viši u odnosu na procenat žena (33,4 odsto žena i 46,1 odsto muškaraca).

“Ovaj rezultat može da navede na zaključak da su muškarci u odnosu na žene svjesniji prednosti korišćenja kondoma i da imaju mnogo manja ograničenja kad je u pitanju upotreba kondoma”, ocijenili su iz IJZ.

Oni smatraju da taj nalaz može uputiti na zaključak da ženama, možda, nedostaju vještine da ispregovaraju upotrebu kondoma sa svojim partnerima ili da se one, s obzirom na manji broj partnera, manje upuštaju u rizične seksualne kontakte, pa im kondom nije toliko ni potreban.

“Stid kao razlog nekorišćenja kondoma je takođe prisutan u značajnoj mjeri, što navodi na potrebu da se više radi na edukaciji ove populacije, na popularizaciji upotrebe kondoma i na prevazilaženju stida povećanjem informisanosti posebno kroz uvođenje redovnog predmeta zdravi životni stilovi u osnovne i srednje škole”, navode iz Instituta.